ITEM Conferentie en/of ITEM-BETT Studiereis 2018

ITEM 2019 van dinsdag 22 januari tot vrijdag 25 januari 2019 - Reserveer deze data alvast in uw agenda!
 


Het thema van ITEM 2018 was:


CreativiteIT

Creativity is the future of work


In onderwijsland werd het woord ‘creativiteit’ tot voor kort vaak alleen gebruikt in de context van beeldende en muzikale vorming. Dat had dan meestal betrekking op vakken als Muziek, Tekenen of Handvaardigheid.
Maar momenteel wordt creativiteit ook gelinkt aan het begrippenkader van de 21st Century Skills. Het heeft dan meer betrekking op ‘iets nieuws kunnen bedenken en maken’. Dat nieuwe kan op allerlei gebieden betrekking hebben; niet alleen het maken van een tekening of schilderij is een creatief proces, maar ook het bedenken van de webwinkel is een voorbeeld.
Om iets nieuws te kunnen bedenken, spelen fantasierijke denkvaardigheden een rol zoals bijvoorbeeld brainstormen. Ook het kunnen reflecteren op of evalueren van het eigen denken, vaardigheden in het kunnen samenwerken om te komen tot nieuwe innovatieve ideeën, je kunnen openstellen voor nieuwe denkbeelden, het verbinden van nieuwe ingevingen aan reeds bestaande inzichten behoren daartoe.
Uitwerkingen van waar en hoe ‘ICT’ daarbij een faciliterende, stimulerende of initiërende rol speelt of kan spelen zijn volop in ontwikkeling. Tijdens deze ITEM-conferentie en -studiereis gaan we onder het thema CreativiteIT dieper in op inzichten en ontwikkelingen die op dit moment zichtbaar zijn. Via het bijwonen van keynotes, workshops, het doen van schoolbezoeken en het bezoek aan de BETT, laten we u in aanraking komen met opvattingen en voorbeelden van Creativiteit als 21e-eeuwse vaardigheid in de nieuwste betekenis van het woord.

De sprekers voor ITEM 2018, CreativiteIT zijn bekend.

In mei 2017 bracht professor Carsten de Dreu samen met Daniel Sligte het boek ‘Creativiteit krijg je niet voor niets’ uit. Bedrijven investeren jaarlijks miljoenen in creativiteit, het is bepalend voor de toekenning van prijzen en beurzen en het maakt het verschil tussen middelmatige en geniale kunstenaars, wetenschappers en politici.
Wat betekent dit voor het onderwijs en hoe kan het onderwijs creativiteit stimuleren en er optimaal gebruik van maken? Op deze en andere vragen zal Carsten de Dreu ingaan tijdens zijn keynote op 23 januari.
Professor Punya Mishra was bij ITEM 2016 een van de hoofdsprekers. Zijn boeiende bijdrage destijds ging over TPACK, het door hem samen met Matthew Koehler ontwikkelde model voor de integratie van ict in het onderwijs. De laatste jaren richt hij zijn onderzoek ook op het thema creativiteit en technologie. Op woensdag 24 januari zal hij zijn nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten met ons delen.
Anna Cutler is director of Tate Learning, de educatieve afdeling van het Tate museum in Londen. Zij zal ingaan op het Tate Exchange programma, waarin het museum samenwerkt met scholen in Londen.
Mark Reid is head of education van het British Film Institute en een specialist in de toepassing van het gebruik van film in het onderwijs. 

Richard Gerver is een gerenommeerd spreker. Hij sprak op TED-ex podia en wordt wereldwijd gevraagd om bedrijven, organisaties en mensen te inspireren. Zijn roots liggen in het onderwijs en hij heeft lange tijd samengewerkt met Ken Robinson. Hij weet hoe creativiteit kan bijdragen aan innovatie en heeft dit zelf ervaren in zijn onderwijscarrière.

Wij zijn nog in contact met meer sprekers. Zodra de namen definitief zijn zullen wij deze uiteraard toevoegen.
 
Wij wensen u een leerzaam én plezierig verblijf in Londen.

Het organisatieteam van ITEM 2018


 De ITEM-reis kan mede worden bekostigd door de volgende (subsidie)mogelijkheden in te zetten:
- Nascholingsgelden
- Prestatiebox

 De ITEM conferentie 2018 (dinsdag en woensdag) is opgenomen in het lerarenregister met activiteitnummer gkd9Sb4svf

De ITEM studiereis 2018 (woensdag t/m vrijdag)  is opgenomen in het lerarenregister met activiteitnummer yIWZiLgpko