Didactiek van overmorgen

Wat vraagt het onderwijs van overmorgen van onze didactiek? En hoe zetten we vandaag stappen richting de didactiek van morgen? Deze themagroep is geleid door Erkko Sointu, University of Eastern Finland.

 

 

 

Belemmering:

 • Gebrek aan durf / lef bij de leraar (vaak voortkomend uit onzekerheid en twijfel aan eigen competentie)
 • Gebrek aan vaardigheden van de leraar. Men is niet opgeleid om op een alternatieve manier onderwijs te verzorgen.
 • Tijd (gebrek aan)

 

 

Springplank:

 • Stimuleer het experiment. We willen graag ruimte om het anders te doen. We willen ook graag ruimte om fouten te maken en daarvan te leren en vertrouwen in eigen competenties op te bouwen. 
 • We willen graag onze successen delen en kennismaken met de successen van anderen.
 • Afkijken bij elkaar (Kijk je Rijk)

 

Aanbeveling/denkrichting:

 • Werk met grote vakoverstijgende thema’s waarin alle 21e eeuwse vaardigheden aan bod komen, waardoor schoolvakken niet meer ‘los’ staan maar samenhangend en betekenisvoller worden aangeboden.
 • Gooi het bestaande concept om, uit Fins onderzoek blijkt het succes van ‘flipped learning’. Hierdoor blijft op school meer tijd om het bestudeerde toe te passen.
 • Initieer een leernetwerk ‘flipped learning’ waarin geprofessionaliseerd wordt en kennis, ervaring, les ideeën en producten kunnen worden gedeeld. Hiermee wordt ook olievlek bewerkstelligd.
 • Leg veel meer nadruk op eigenaarschap van het leren bij de leerling zelf. Dit verhoogt de motivatie (self determination theory, Ryan & Deci).
 • Creëer een bovenschoolse expertgroep die scholen ondersteunt bij het uittesten en doorvoeren van nieuwe vormen van didactiek.