Professionele ontwikkeling naar leiderschap van de toekomst

Wat voor leiderschap is nodig om de school van overmorgen vorm te geven? Hoe creëer je gedeeld leiderschap in de school? Hoe neem je het team mee om hier gezamenlijk vorm aan te geven? Deze themagroep is geleid door prof. Rhonda Christensen, Universiteit van Texas, Dallas.
Belemmering: Idealiseren van het verleden
Springplank: Hoe zouden we de bestaande, waardevolle elementen kunnen identificeren en combineren met nieuwe elementen leidend tot een focus op een nieuw perspectief? Niet: A -> B maar: A1 + X = B

Aanbeveling/denkrichting:

 

 

Belemmering: Verandermoeheid
Springplank: Hoe zouden we leerkrachten kunnen faciliteren om ondanks de ervaren werkdruk zich empowered te voelen om te (kunnen) veranderen?

Aanbeveling/denkrichting:

 

 

Belemmering: Urgentiebesef/maatschappij
Springplank: Hoe zouden we onze school open kunnen stellen waardoor er meer interactie ontstaat tussen school en maatschappij en deze elkaar versterken, zodat onze leerlingen leren wat aansluit en past binnen de huidige en toekomstige maatschappij?

Aanbeveling/denkrichting:

 

 

Belemmering: externe druk (vanuit bestuur, inspectie, ouders, directie, collega’s)
Verder niet uitgewerkt, maar gaat over: zicht hebben op de invloed die je hebt (en wat je wel kunt beïnvloeden) en de betrokkenheid en het vergroten van de invloed door te staan voor je eigen verhaal (visie, doelen, realistische mogelijkheden, gezamenlijkheid, timing).