Technologie en het onderwijs van overmorgen

Welke technologische veranderingen komen er op het onderwijs af? Welke invloeden zijn er al? Hoe zet je technologie slim in binnen je onderwijs van morgen en overmorgen? Deze themagroep is geleid door Michael van Wetering, Kennisnet Nederland.
Belemmering: -
Springplank: Hoe zouden we zicht kunnen krijgen op de snelheid en diversiteit van alle technologische ontwikkelingen (en daarop invloed uitoefenen) en onderbouwde keuzes maken voor de onderwijspraktijk?

 


Belemmering:
Springplank: Hoe zouden we leraren enthousiast kunnen maken voor technologische ontwikkelingen?
Aanbeveling/denkrichting: Leraren zich bekwaam laten voelen (door te laten zien wat iedereen al doet); nieuwe dingen laten ervaren (door verschillende vormen/voorbeelden te laten zien); enthousiast te houden (door het regelmatig terug te laten komen en zo de verandering te borgen).

 

Belemmering: -
Springplank: Hoe zouden we een gezonde leer- en werkomgeving kunnen creëren?
Aanbeveling/inspiratie: leren door te bewegen > bekijk dit filmpje.