Terugblik ITEM 2019 - Shaping the future of education

Technologische ontwikkelingen, de druk op de arbeidsmarkt en de veranderende sociaal maatschappelijke context hebben invloed op het onderwijs. Dit vraagt om een andere kijk op het huidige onderwijssysteem. Wat hebben wij nu nodig om het onderwijs van morgen en overmorgen beter vorm te geven? Tijdens ITEM 2019 is in themagroepen gewerkt aan alle aspecten van ‘educational transformation’. Op deze en onderliggende pagina's een terugkoppeling van de werkconferentie; inspiratie, denkrichtingen en verwijzingen naar gebruikte literatuur.

               

 

Aanbevelingen uit de thema's waaraan is gewerkt tijdens ITEM 2019

De thema’s binnen educational transformation waaraan tijdens ITEM 2019 is gewerkt: