Deelnemers

Aan de werkconferentie Shaping the future of education werkten 120 deelnemers mee van de volgende organisaties:
Alfa-college
APS-IT-diensten
Avans Hogeschool
BS de Drie Linden
BS de Gouden Griffel
BS de Trampoline
BS de Vuurvlinder
Carolusschool
CBS de Blinkerd
CBS de Wegwijzer
CBS de Melodie
Drift of transition
Edith Stein College
EekIC
Het Braambos
HZ University of Applied Sciences
ICS adviseurs
J.H. Snijderschool
John F. Kennedy Montessorischool
KDBS Het Tangram
Kennisnet
Koninklijke Visio
Lucas Academie
Lucas Onderwijs
Ministerie van OCW
New Blue Door Limited
OBS de Dijkwerkers
OBS de Piramide
OBS de Tweemaster
OBS de Venen
OBS de Wereldwijzer
OBS Graaf Floris
OBS Het Driespad
OBS ’t Padand
OBS ’t Skitteljacht
OBS ’t Vierspan
Olympia College
OSG Hugo de Groot
PCBS de Zonnewijzer
Pieter van der Plasschool
RKBS de Rozenhorst
RKBS de Waterwilg
RKBS Klippeholm
Skipov
Stichting Obodb
Stichting PCPO Westland
Stichting Present
SWS Balans
SWS de Emmaus
The Blue Flamingo
UBUNTU Learning
University of Eastern Finland
University of North Texas
Vermeer & Partners
Winvision B.V.