Opbrengstn Fish 'n Chips

Woensdagmiddag 6 maart was er nog een 'terugkom-middag' van ITEM 2019. Onder het genot van fish 'n chips blikte een grote groep deelnemers met elkaar terug op Londen en werden de uitkomsten van de themagroepen en de discussies die gevoerd werden met elkaar gedeeld.
Met elkaar werd ook doorgepraat over de aanbevelingen die uit de verschillende themagroepen zijn gekomen. Het leidde in totaal tot 10 aangescherpte, bijgestelde aanbevelingen:

 

Professionele ontwikkeling naar leiderschap van de toekomst:
• Zorg ervoor dat je zicht hebt op wat je wel en wat je niet kunt beïnvloeden.
• Sta voor je eigen verhaal: je visie, je (realistische) doelen.

Technologie en het onderwijs van overmorgen:
• Laat nieuwe ontwikkelingen ervaren vanuit de visie en bespreek deze regelmatig. 4 in balans, hypecycle en benefit map kunnen hierbij ondersteunen.
• Zorg ervoor dat leraren zich competent voelen om met nieuwe technologie om te gaan.

Leren in de toekomst:
• Start met het creëren van urgentie: Zorg dat zoveel mogelijk mensen in het onderwijs een helder beeld hebben van het probleem zodat ze het probleem WILLEN oplossen.
1. Pak het moment: grijp een moment van verandering aan om ook andere veranderingen door te voeren.
• Bouw Onderzoekend en Ontwerpend leren verder uit en leer de juiste onderzoeksvraag te stellen; stimuleer nieuwsgierigheid.
1. Houd het klein en sluit aan bij de belevingswereld van het individu.

Didactiek van overmorgen:
• Werk met vakoverstijgende thema’s waarin alle 21e eeuwse vaardigheden aan de orde komen. Geef kinderen hierbij ruimte om eigen keuzes te maken op het gebied van onderzoeksvragen, wijze van verwerking en manier van presenteren.
• Verander het bestaande concept; uit Fins onderzoek blijkt het succes van flipped learning waarbij vooraf instructie is gegeven d.m.v. filmpjes o.i.d. Hierdoor blijft op school meer tijd voor toepassing en verdieping.

Learning spaces:
• Zie de leerruimte als een soort ‘legoset’ die samen met de leerlingen en leraren elke dag weer anders wordt, naar gelang wat nodig is.
• Schoolgebouwen zullen in de toekomst transformeren van een gebouw om te leren naar een gebouw om te leven.