Agnes van Waardhuizen

700 lln
5 miljoen pond budget
Incl kindcentrum
65 medewerkers
28% zwakke achtergrond
74% minderheden
40% Engels als tweede taal
15% speciale needs lln
3 IB-ers
 
Community schools, openbare school
Door de gemeente betaald
 
30 lln per groep, alle groepen
 
Er wordt veel bezuinigd op het budget
Leerkrachten krijgen 2 a 3% loonsverhoging. De school krijgt hier geen extra budget voor.
 
Speelruimtes onder de school
 
Kinderen staan aan tafeltjes te werken terwijl er stoelen zijn
 
Iedereen leest tegelijk
Twee persoons tafels
 
De kinderen presteren beter sinds ze ze vrijer laten in hun keuzes. Positieve regels. Als kinderen het goed doen kunnen ze een ‘toegangskaart’ verdienen voor the assembly. Daar krijgen ze filosophie etc.
 
Keuzebord via computer
Meteen je registratie
 
Kinderen zitten bij de instructie voor het bord op de grond op een kleed
 
Assembly wordt gebruikt voor sociale vaardigheden
Op 180 lln 1 leerkracht of Mt leden
Verplichting vanuit de overheid 5x per week, omdat ze een openbare (public schools)
 
Private schools hebben dezelfde examens, maar een andere inspectie. Private schools mogen zelf bepalen hoe ze er komen.
Private schools hebben soms maar 10 lln in een groep. Ouders betalen veel geld.
 
De bibliotheek op school wordt gerund door leerlingen. Leerlingen krijgen instructie van een staflid. De kinderen zijn alleen in de bibliotheek aanwezig. Uitgaan van vertrouwen.
 
 
Met vriendelijke groeten,
Agnes van Waardhuizen