ITEM-BETT conferentie & studiereis 2020

ITEM 2020: woensdag 22 tot en met vrijdag 24 januari 2020 in Londen

 

Inschrijving is gesloten.

Alleen deelnemers die hebben gereserveerd kunnen nog inschrijven. 

Met vragen kunt u terecht bij ahuiskens@lucasonderwijs.nl  

 

Nederland denkt na over een nieuw curriculum voor het onderwijs. De meningen daarover lopen sterk uiteen, maar waar bijna iedereen het over eens is, is dat ICT en moderne media een belangrijke rol zullen spelen in het vormgeven van veranderend onderwijs. Dit jaar gaan we terug naar de essentie van ITEM en richten we ons volledig op hoe eigentijdse technologie het leren van leerlingen van 4 tot 18 jaar beter en aantrekkelijker kan maken. 

Omdat het steeds lastiger wordt voor scholen om vervanging voor leraren te vinden, hebben wij ervoor gekozen de conferentie en studiereis samen te voegen in een 3-daagse reis. De BETT is hierbij hèt vertrekpunt. Drie dagen bieden we een intensief programma waarbij we bestuurders, directies, ICT-coördinatoren en leraren uitdagen, inspireren en professionaliseren een vertaling te maken van hun verworvenheden naar de eigen dagelijkse praktijk.

 

Hoe gaan we dat doen?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Op woensdag ontvangen we de deelnemers van ITEM 2020 op de BETT Show in onze eigen, aparte ruimte. Na het verhaal van de openingsspreker gaan de deelnemers verdeeld in zelf gekozen doelgroepen, onder begeleiding van een expert de BETT op. Op zoek naar speciale aandachtsgebieden passend bij de eigen keus. Zo helpen we de deelnemers voor hun school of organisatie de rode draad te ontdekken in de indrukwekkende hoeveelheid informatie, producten en diensten op de BETT. Je kunt er ook voor kiezen de BETT zelfstandig te verkennen.

’s Avonds is er voor alle deelnemers een borrel en gezamenlijk diner in het hotel.

 

Op donderdag bezoeken we een aantal scholen in Londen. Hierbij kijken we specifiek naar de manier waarop zij vorm geven aan digitale geletterdheid nu het al een aantal jaren in het nationaal curriculum is opgenomen. Ook zijn we bezig om bezoeken aan EdTech (start-up)  bedrijven voor elkaar te krijgen. Dit is nog onder voorbehoud. We hopen de dag af te sluiten met een borrel op de Nederlandse ambassade, waarna u de keus heeft om aan te sluiten bij een gezamenlijk diner of zelf met collega’s ergens een hapje te eten.


De vrijdag beginnen we met een keynote van Linda Liukas. Linda is TED speaker, storyteller, en illustrator. Daarnaast adviseerde zij onder andere het New York department of Education, het stadsbestuur van Stockholm en Nokia Networks. Tevens heeft zij boeken geschreven waarmee kinderen leren programeren. Haar bekendste boek is Hello Ruby.

Aansluitend aan de keynote zijn er in het hotel een aantal inspirerende en praktische workshops. Hiermee maken we opnieuw de vertaalslag naar de eigen school/organisatie, zodat iedereen eenmaal thuis concreet met de verworven inzichten aan de slag kan, voorbereid op het nieuwe curriculum en de eigen invulling daarvan.

 

Meer informatie over het programma lees je hier

 

Hotel

Ook dit jaar verblijven we in het Copthorne Tara Hotel in Londen. Meer informatie over het hotel en over het vervoer van en naar het hotel vind je hier