Workshop Klik

KliK: Leren personaliseren passend bij de leerling, de leraar en de school.
Onze samenleving vraagt steeds vaker om onderwijs dat aansluit op de behoefte en kwaliteiten van elke leerling. We zijn dat gepersonaliseerd leren gaan noemen. Elke leraar is bereid om het beste te doen voor iedere leerling. En daar waar gepersonaliseerd leren in tempo, niveau en wijze rekening houdt met elke leerling, moet bij het invoeren van gepersonaliseerd leren rekening gehouden worden met elke leraar en elke school. Logisch toch? Want elke leerling is uniek, elke leraar is uniek en elke school is uniek.

 

KliK is een initiatief van Noordhoff, in samenwerking met Kunskapsskolan.

Klik wil alle scholen en leraren helpen bij het leren personaliseren.  Daarbij vormen de ambitie en de mogelijkheden van de school en de leraren altijd het uitgangspunt.

 

We hebben ‘the best of both worlds samengebracht:  De bewezen kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwdheid van de methoden van Noordhoff met het leerdoelgerichte denken en de ervaring met gepersonaliseerd leren van Kunskapsskolan.

 

We streven naar meer aandacht voor elke leerling, op een wijze die past bij elke leraar en elke school.

 

Graag ontmoeten we je tijdens onze workshop op de ITEM 2020 om jullie meer te vertellen over onze ambitie en werkwijze.

 

Doelgroep: VO